Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Popis metody

Hlubinná abreaktivní psychoterapie /HAP/ je založena na znalosti fungování lidské paměti, psychiky a těla. Mnohé psychické a psychosomatické problémy tkví v tom, že člověk prožil v minulosti /a je jedno, jak je tato minulost daleko/ stresující situaci, kdy byl v tzv. stavu zúženého vědomí.

V takovém stavu se do paměti ukládá nejen situace sama, ale také veškeré informace o stavu organismu. To může být bolest, třes, chlad, horko, bušení srdce a další, z emocí strach, úlek, lítost a cokoliv podobného. Kromě toho se ukládá vše, co v daném stavu registrovala mysl a smyslové orgány. Všechny tyto stavy se pak opětovně vybavují v KAŽDÉ situaci, která něčím připomíná původní událost. Tomu se říká RESTIMULACE.

Některé případy problémů, kdy HAP pomáhá: partnerské vztahy, strachy, fóbie, úzkosti, nespavost, dlouholeté bolesti hlavy, závislosti , alergie, deprese, opakující se nepříjemné sny, třes, nervozita z neznámých důvodů, neplodnost, bolesti zad, stěhovavé bolesti neznámého původu aj.

HAP se neprovádí v hypnóze, jde o odborně vedené vzpomínání na minulé zážitky a jejich vědomé zpracování. Klient si po terapii vše pamatuje, ale tyto vzpomínky už nejsou zdrojem stresu. Nepoužívají se žádné léky ani psychofarmaka.

Objednání k terapii

K provedení této metody se lze domluvit pouze po ústní konzultaci s ing. Fildánovou. Je nutno určit, kdo je k této metodě vhodný a pro koho bude vhodnější jiná metoda.

Ke konzultaci se lze nejlépe objednat e-mailem:
e.fildanova@seznam.cz

Cena:

800 Kč za první hodinu, za každou další započatou půlhodinu 400 Kč. Obvyklá doba sezení je cca 2 hodiny

Upozornění:
Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit na objednané vyšetření, prosíme o včasnou omluvu z objednaného termínu, protože jinak blokujete čas, který by mohl být využit pro jiného zájemce o tuto terapii.

Teoretické základy metody najdete na Dragomirecky Andrej psychoterapie