Akupunktura, nejstarší léčebná metoda

Akupunktura je nejdéle známou metodou léčby na světě. Z hlediska historie medicíny je zajímavé, že je to jediná metoda, která nebyla nikdy v průběhu časů přerušena. Dnes téměř každý čtenář zná pojmy akupunktura a akupunkturní body a dráhy. Metoda má původ ve staré Číně a její začátky sahají do doby více než 2000 let před n.l. První popis akupunkturních bodů se objevuje v knize čínského lékaře ve 3. století před naším letopočtem, první popis akupunkturních drah až o 9 století později, v 6. století n.l. Celosvětového rozmachu dosahuje akupunktura ve 20. století. Klasická čínská akupunktura vyšla ze zcela jiných filozofických názorů na svět, vesmír a podstatu života než tomu bylo v našem evropském prostředí. Číňany příliš nezajímala stavba lidského těla, ale především jeho funkce, vlivy, které působí na člověka, vznik a možnost ovlivnění onemocnění. Číňané působili na akupunkturní body jednak jehlami a jednak prohříváním hořícím smotkem usušeného pelyňku, později pelyňkovými cigaretami. To se nazývá moxování, suchý pelyněk pak moxa. Čínský název pro akupunkturu v sobě zahrnuje jehly i prohřívání — czen-ťiou — v překladu kovem a ohněm. Pozoruhodné je i to, že akupunktura je od středověku již dopracována z pohledu systému drah a bodů a je v podstatě uzavřeným systémem, který se nezměnil ani díky moderní medicíně a jejím objevům. Klasická pravidla stále platí, používají se stejné postupy jako před staletími. Až v druhé polovině 20. století lékaři objevili tzv. akupunkturní mikrosystémy, o nichž si řekneme později. Nejznámější jsou akupunkturní mikrosystémy ušního boltce a ruky-nohy (Su Jok). Z pohledu moderní vědy není princip akupunktury plně vysvětlen, pouze její efekt na bolest. Akupunkturní bod si nesmíme představovat jako bod na povrchu pokožky. Musíme si ho představit jako pomyslný válec menšího či většího průměru, sahající z povrchu pokožky několik milimetrů až centimetrů hluboko. V místech akupunkturních bodů bylo nalezeno jen větší nakupení nervovoých zakončení a speciálních nervových tělísek. Často se akupunkturní bod nalézá v blízkosti velkých nervů, tepen a žil. Některé body jsou na povrchu velké jen 1-2 milimetry. Největší bod se promítá na pokožku až jako 1,5 x 1 cm velká elipsa. Tento bod je 36.bodem dráhy žaludku, čínsky je pojmenován ZuSanLi, v překladu „Tři vzdálenosti“ nebo také „Božská lhostejnost“. Nalézá se vně pod kolenem na bérci a je nejúčinnějším bodem tělesné akupunktury. V podstatě záhadou pro moderní vědu zůstávají akupunkturní dráhy. Protože je věda zatím neumí vysvětlit, tak jejich existenci popírá. Číňané věřili a věří na životní energii čchi, která koluje v drahách a v akupunkturních bodech může vstupovat nebo vystupovat z těla. Pro informaci čtenářů, čchi proběhne padesátkrát denně všemi drahami.

 

Akupunktura tlumí účinně bolest

Moderní věda vysvětlila až protibolestivý efekt akupunktury. V lidském těle se tvoří v určitých oblastech centrálního nervového systému látky podobné svými účinky opiátům. Také se nazývají vnitřní opioidy. Bylo prokázáno, že po vpichu jehly do akupunkturního bodu se zvýší hladiny těchto látek, které tlumí přenos bolesti. Útlum přenosu bolesti je tak výrazný, že se za určitých podmínek dá akupunktura použít pro snížení vnímání bolesti při operacích. Viděl jsem několik videozáznamů z těchto operací. Pokusně byly provedeny i nás v Brně dvě operace tříselné kýly a jedna operace odstranění zvětšené štítné žlázy. Pacienti nebyli nijak uspáni nebo tlumeni, na snížení vnímání bolesti byla použita jen akupunktura a videozáznam dokazuje, že nijak netrpěli a snesli operace velmi dobře. Pro nás Evropany však použití akupunktury při chirurgických operacích nikdy nebude mít jiný význam, než experimentální. Jiná situace je ve stomatolgii, kde by se metoda dala více využívat u pacientů alergických na znecitlivující injekční preparáty. Jedna kolegyně mě požádala, zda bych u ní nepoužil akupunkturu při extrakci všech čtyř zubů moudrosti, protože právě byla alergická na anestetika. Po dohodě se stomatologem jsem u ní provedl akupunkturu a lékařka pak udávala, že bolest byla jen mírná, cítila pouze tah a páčení zubů. Dále jsem prováděl akupunkturu po operacích u starších pacientů, kteří bývají po použití látek na snížení bolesti příliš utlumení, někdy i zmatení. Po aplikaci jehel asi půl hodiny po operaci pak v den operace a kupodivu ani další dny nevyžadovali injekce na ztlumení bolesti. Akupunktura nemá vedlejší účinky a navíc zlepšuje prokrvení tkání, reguluje jemným způsobem metabolické pochody v tkáních a tím přispívá k lepšímu a nekomplikovanému hojení. Abychom mohli akupunkturu použít u operací, je nutno stimulovat zapíchnuté jehly slabým elektrickým proudem speciálním přístrojem.

 

Bleskový efekt akupunktury

Každý akupunkturista zažije několikrát ve své profesní kariéře velmi rychlý efekt akupunktury na ústup bolesti. Tento ústup může být tak rychlý, že byl pojmenován bleskový nebo vteřinový. Aplikuji akupunkturu již od roku 1986, a za tu dobu jsem provedl provedl kolem čtyřiceti tisíc sezení akupunktury. Vteřinový efekt jsem zažil jen několikrát. Co je pro mne nejvíce zajímavé, tak nejčastěji u zdravotníků, kteří na akupunkturu příliš nevěřili. Uvedu příklad.

Kolegyni během odpoledne velmi rozbolel zub, který jí lehce několik dní pobolíval. Označovala bolest za nesnesitelnou, byla z ní velmi ztrápená. Analgetika neměla žádný efekt. Navrhl jsem jí, že předtím, než půjde na stomatologickou pohotovost, jí zkusím píchnout akupunkturu. Zapíchnul jsem jí jedinou jehlu do ucha do místa projekce zubů a okamžitě po zapíchnutí bolest ustala. Jehlu jsem ještě držel v prstech, ani jsem ji nestačil pustit, jak rychlý to byl efekt. Na pohotovost nešla a druhý den byla ošetřena svým stomatologem. Tento vteřinový efekt se popisuje především u akupunktury ušního boltce, u tělesné, klasické akupunktury není efekt obvykle tak rychlý.

 

Akupunkturní systém

Číňané popsali 12 základních párových akupunkturních drah a 2 nepárové, jdoucí středem těla vpředu a vzadu. Na drahách se nalézají akupunkturní body v různém počtu. Nejméně bodů má dráha srdce — 9, nejvíce dráha močového měchýře — 67. Další párové dráhy se nazývají žaludku, tlustého střeva, tenkého střeva, plic, obalu srdce, jater, ledvin, tří ohřívačů, žlučníku. Existují i další dráhy, které převádějí energi z jedné dráhy do druhé, dále dráhy mimořádné, dráhy šlachosvalové. Číňané zavedli také diagnostiku pomocí pulzu na zápěstí. Zde hmatají ve třech bodech vedle sebe na vřetenní tepně přes 60 druhů pulzů, které nazývají poetickými jmény, jak u nich bývá zvykem. Naučit se rozeznávat všechny typy pulzů je pro akupunkturisty mimo Čínu a východní Asii prakticky nemožné. Ale základní rozlišení lze zvládnout a je užitečné při celkovém vyšetření pacienta, výběru bodů a kontrole efektu po aplikaci akupunktury. Většina západních akupunkturistů používá spíše ověřené sestavy bodů. Přesto má akupunktura překvapivě dobrý efekt i u chronických onemocnění. V literatuře je shoda, že se tento efekt blíží až 75%, což je považováno u chronických onemocnění za vynikající výsledek. Akupunktura má tu zvláštnost, že můžeme i ze vzdálených bodů ovlivňovat postižené místo. Např. z bodů na nohou potíže v oblasti hlavy. Samozřejmě lze ovlivnit bolestivé místo — například rameno — aplikací jehel do bodů drah, procházejících bolestivým místem.

 

Akupukturní mikrostémy

V 50.letech 20.století objevil francouzský lékař Paul Nogier akupunkturní systém na ušním boltci. Pracoval jako praktický lékař na venkově. Od některých pacientů se dozvěděl, že je při akutní bolesti v zádech a tzv. „ischiasu“ (vyzařování bolestí ze zad do dolní končetiny) místní kovář spálil žhavým želízkem na jednom místečku ucha, což se pak zahojilo maličkou jizvičkou. Při pohledu na ucho jej napadla geniální myšlenka, že totiž ucho vypadá jako dítě v děloze matky, tudíž otočené hlavou dolů s pokrčenými končetinami. Lalůček představuje hlavu a zevní okraj ucha páteř. Spálené místo by pak odpovídalo bederní páteři. Mnoho let rozpracovával tuto svou myšlenku. Vytvořil zcela novou metodu aurikuloterapie, která velmi dobře ovlivňuje a diagnostikuje řadu potíží. Při ušní akupunktuře, či správněji aurikuloterapii, aplikujeme malé jehličky do ušního boltce, do míst odpovídajících projekci orgánů těla. Podobné mikrosystémy existují i na obličeji, plosce nohy, sliznici úst, vlasaté části hlavy. Nejvíce rozšířený je kromě systému ucha systém Su Jok — ruka-noha, který vynalezl korejský lékař Park Jee Woo.

 

Na co je akupunktura nejúčinnější

A) Pohybový aparát

Nevýraznějších účinků dosahuje akupunktura jednoznačně na potíže a bolesti pohybového aparátu. Hlavním polem působnosti akupunktury jsou bolesti páteře. Nejčastější jsou bolesti v dolních zádech, zde záleží na tom, zda bolest vyzařuje do dolních končetin či nikoliv (lidově „ischias“ z latinského nervus ischiadicus — sedací nerv). Vyzařující bolest může být totiž způsobena vyhřezlou ploténkou. Pak akupunktura nemá žádný nebo jen krátkodobý efekt. Pokud akupunktura nezabere, tak to na druhou stranu znamená, že problém je závažnějšího charakteru, např. již zmíněný výhřez meziobratlové ploténky, a že může dojít i k operačnímu řešení. Za léta, kdy akupunkturu praktikuji, jsem si vypracoval postup, který se mi opakovaně osvědčuje. Téměř vždy aplikuji jehly i do akupunkturních bodů ucha, protože tím se nejrychleji ovlivní bolest. Po aplikaci do ucha následuje aplikace tělesné akupunktury. Při bolestech v dolních zádech, lidově nazývaných bolesti v kříži, se nejčastěji používá dráha močové měchýře. Vede od vnitřního koutku oka, přes temeno hlavy, týl, šíji, kolem páteře, po zadní straně dolní končetiny, pod zevním kotníkem až malíku nohy. Začínám aplikaci obvykle mezi kotníkem a Achillovou šlachou do 60. bodu této dráhy, který se nazývá „Pán bolesti“, dále jehlu vpíchnu do 40.bodu dráhy v podkolenní jamce, další body jsou asi 3 cm od páteře v bederní oblasti. Nedílnou součástí bývá aplikace skleněných baněk v bederní oblasti, které přikládám na jehly. Baňky zde posilují vliv jehel, působí jako hloubková masáž. Baňky mají tvar malých skleniček. Jejich přisátí na pokožku v místech akupunkturních bodů a drah se provádí vytvořením podtlaku v nich, např. plamenem. To vše lze podpořit jemnou elektrickou stimulací jehel. Podobným způsobem se aplikuje akupunktura i v případě potíží vystřelujících po zevní či přední straně dolní i horní končetiny, vybereme vždy dráhu, která prochází bolestivým místem. Akupunktura velmi dobře ovlivňuje i bolesti velkých kloubů, je to snad nejúčinnější metoda na léčení bolestí ramenního kloubu a lopatky. Akupunktura přinesla úlevu mnoha starším pacientům s artrózou kolenního nebo kyčelního kloubu, zejména u artróz I. a II. stupně. U artrózy III. a IV. stupně, kdy je kloub již značně poškozen artrotickým procesem, má akupunktura nanejvýš přechodný účinek.

 

B) Záněty a alergie

Velmi dobrý efekt má akupunktura na slizniční potíže v oblasti hlavy. Je vynikající na ovlivnění chronického (i akutního) zánětu dutin, mandlí a zubů. Chronický zánět dutin je velmi časté onemocnění, je doprovázeno rýmou, zadní rýmou, ucpáváním nosu a také bolestmi ve tvářích či čele. Klasickou medicínou nejsou tyto chronické záněty příliš dobře ovlivnitelné, je to urputné onemocní řada pacientů musí být ošetřena i punkcemi dutin. Ty mohou ulevit, ale příčinu zánětu často neřeší. Navíc i z punkcí mohou mít lidé potíže. Akupunktura pomáhá i v léčbě zubních a čelistních potíží, např. je dobrá u tzv. suchého lůžka, tj, nehojícího se a bolestivého otvoru po extrakci zubu. Dále používáme s úspěchem akupunkturu na alergickou rýmu a slabší průduškové astma, kašel různého původu. U alergií na pyly je vhodné zahájit léčbu asi dva měsíce před obvyklým začátkem alergických potíží. Do ordinace dochází mnoho dětí na baňkování pro kašel, zejména pokud přetrvává delší dobu po akutním infektu. Baňky přikládám na hrudník z obou stran. Podobně se pomáhá baňkami i při astmatických potížích.

 

C) Bolesti v břiše

Velmi dobrý efekt má akupunktura u různých bolestí v břiše. Léčit je akupunkturou však začínáme až po vyšetření a stanovení diagnózy či alespoň po vyloučení závažného onemocnění. Početní jsou pacienti s bolestmi v nadbřišku, tzn. žaludku a dvanáctníku. Tyto potíže jsou téměř vždy způsobeny stresem. Lze ovlivnit chronické žlučníkové potíže i ulevit při žlučníkové či ledvinové kolice. Akupunkturu používám na bolesti v malé pánvi gynekologického nebo urologického původu. Opět zdůrazňuji, až po stanovení diagnózy. Na bolesti v břiše používám také moxu, tzn.prohřívání bodů doutnajícími pelyňkovými cigaretkami.

 

D) Psychické potíže, nespavost, hormonální regulace, hubnutí a odvykání kouření

Působením jehel ovlivňujeme vždy i psychiku, dochází k jejímu zklidnění a stabilizaci vegetativního nervstva. Tyto nervy působí bez závislosti na naší vůli, způsobují různé potíže, například bušení srdce, pocení, návaly, bolesti žaludku, vnitřní chvění. Zklidněním dochází často i ke zlepšení spánku. Akupunktura je vhodná při různých menstruačních potížích, např. lze „spustit“ opožděnou menstruaci. Aplikací malých jehel do bodů těsně před ucho, ovlivníme pocity hladu a žízně a omezíme stres při snaze pacienta o zhubnutí. Jehly ponechávám zapíchnuté a přelepené náplastí až dva týdny, kdy se vpíchnou nové jehly před druhé ucho a původní jehly se odstraní. Akupunktura je přínosem také u odvykání kouření. Avšak kuřák musí mít snahu přestat kouřit.

 

GERAC studie – Německo 2005

V Německu v roce 2005 byly shrnuty výsledky studií bolestí v kříži, bolestí kolen a dvě různé formy bolestí hlavy. Studie byla prováděna německými lékaři na 500 000 pacientech s více než 5 milióny ošetřeními (studie byla iniciována německými zdravotními pojišťovnami). V rámci těchto studií byly provedeny i obsáhlé randomizované studie. Ty prokázaly, že standardní terapie, zvláště pokud se drží směrnic, zřetelně vykazuje u chronických bolestí zcela nedostačující účinek. To odpovídá enormnímu počtu pacientů s chronickými bolestmi. Akupunktura signifikantně převážila nad standardní terapií a bylo také potvrzeno, že je to zdaleka metoda s těmi nejnepatrnějšími vedlejšími účinky.