Zdravotnické noviny 2006

Česká akupunktura je na vynikající úrovni

„WHO velmi podporuje tradiční léčebné metody a doporučuje vládám všech zemí jejich výrazné využívání,“ říká předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP MUDr. Ladislav Fildán a doufá, že nekonvenční medicína se stane součástí zdravotní péče v ČR i legislativně.

 

Když za vámi přijde pacient a bude kašlat, poběží vám hlavou diagnózy typu viróza, astma, bronchitida, nebo si řeknete na dráze plic neproudí dost energie, do těla pronikl vítr a pododobně? Jinými slovy, jaký druh diagnostiky a dg schématu využíváte.

Samozřejmě, že mi poběží hlavou lékařské diagnózy, protože jsem lékař. Musím pacienta vyšetřit, případně ve vámi uvedených příkladech doplnit mikrobiologickým, laboratorním či rtg vyšetřením, a stanovit diagnózu. Podle závažnosti potíží pak určím terapii. Pokud potíže nejsou výrazné, stav jasně neprogreduje nebo nejsou jasné známky např. streptokokové infekce, použiji některý z přírodních způsobů léčby s cílem posílit imunitu nebo omezit alergickou reaktivitu a docílit toho, že si organismus úspěšně poradí sám. Pacienta častěji kontroluji, je se mnou v telefonickém kontaktu a při známkách zhoršování je poučen, co má učinit. Pochopitelně jiný je přístup u virózy, bronchitidy nebo astmatu. Nutno říci, že všichni pacienti, kteří mne s těmito potížemi navštíví, předpokládají, že právě použiji podle možností jiný, nekonvenční způsob léčby. Většinou přicházejí proto, že mají za sebou zkušenost s opakovanou neúspěšnou antibiotickou terapii, užíváním imunomodulačních přípravků nebo antihistaminik, případně jim tato terapie vyvolávala vedlejší účinky.
Zejména na počátku potíží postupuji zcela shodně jako kolegové, kteří se s žádnou z metod přírodní léčby neseznámili. Také se vždy hned nenasazují antibiotika a postupuje se nespecificky. Z přírodních způsobů léčby kombinuji fytoterapii, homeopatii a akupunkturu. Podle příznaků pak převažuje některá z těchto metod.

 

Sdílíte názor, že ne každá terapie (metoda léčby) je vhodná pro každého? Že například pro někoho je vhodná akupunktura, pro jiného homeopatie, dalšímu prospěje pobyt v lázních, změna životosprávy, někdo je vhodný kandidát na psychoterapii a někdo prostě potřebuje normální lék? Mám teď na mysli spíše chronické nemoci, ne život ohrožující situace. 

Mohu jen souhlasit. Snažím se spolu s několika desítkami kolegů u nás o celostní přístup k pacientovi a jeho problémům, vybrat pro něj nejvhodnější a v daném okamžiku nejefektivnější způsob léčby. Mne i podobně zaměřené kolegy navštěvují především pacienti s chronickými potížemi. U nich jde vždy o proces, který se vyvíjí a při kterém je kombinace metod nutná. Zejména se nesmí zapomínat na harmonizaci psychiky. U každého chronického onemocnění se dříve nebo později zapojí významně psychika. Toto je zkušenost i mladého oboru — léčby bolesti, který také pracuje s převážně chronickými pacienty.
O chronických nemocech bychom mohli povídat dlouho. Současná medicína je velmi úspěšná u akutních onemocnění, traumat, tam, kde je možné efektivně použít dokonalejší techniku — invazivní kardiologie, transplantologie, kloubní náhrady a podobně. Ovšem chronická onemocnění jsou stále problémem. V poznání příčin řady chronických onemocnění jde toto poznání kupředu jen zvolna. Týká se to především poruch imunity, ať již ve smyslu přestřelující imunity — alergie, nebo autoimunitních onemocnění. Přes veškerý medicínský pokrok vidíme neskutečně progresivně narůstající počet alergiků, a to zejména u mladé generace. Kolik dětí dnes nemá nějaké příznaky alergií, ve srovnání se situací před 30–50 lety? Autoimunitní onemocnění můžeme jen OPRAVA !! — (slovo revmatizmu — je tam „z“) tlumit, ale k ovlivnění příčiny jsme se zatím nepřiblížili, to se týká i revmatizmu a dalších podobných chronických onemocnění. Samozřejmě, úleva dosažená utlumením chybných imunitních procesů je přínosem. Přírodní léčebné metody mohou i v těchto případech pomáhat lidem ke zlepšení jejich zdravotního stavu a vhodně doplňovat stávající terapii.

 

Pokud používáte akupunkturu, ve kterých indikacích jste nejúspěšnější?  

Akupunktura je jednou z nejlepších metod u různých poruch pohybového aparátu. Tam je její doména — vertebrogenní algické potíže, bolesti kloubů. Působí na funkční potíže, není schopna změnit strukturální poškození, nevyléčí hernii meziobratlové ploténky, pokročilou artrózu, výraznější artritické změny. Lze říci, že pokud akupunkturou nedosáhneme efektu např. u páteřních potíží, pak je problém vždy závažnější, strukturální a je často nutné konzultovat i neurochirurgii. Za těmito rezistentními vertebrogenními bolestmi musíme někdy hledat i hlubší psychické potíže. Pokud akupunktura nepomůže, není indikace k operaci, zbývá jen dlouhodobá, trpělivá rehabilitace a cvičení nebo některá z invazivních metod tišících bolest zad, např. neuromodulace. Vždy by mělo vstoupit do hry ovlivnění psychiky.
Málo se ví, že akupunktura má výborné účinky na potíže přetrvávající po úrazech nebo operacích. Tam bych doporučoval kolegům, kteří mají pacienty s těmito různorodými, mnohdy prapodivnými, potížemi, aby nezapomínali na dobré efekty akupunktury.
Další oblastí, kde má akupunktura velmi dobré účinky, je oblast hlavy a krku, zejména sliznic. Zde má také téměř suverénní efekty — problematika paranazálních dutin, mízních cest hrdla, včetně tonzil, nosu, hrtanu. Akupunktura působí při léčbě zánětů i alergických potíží v této oblasti.
Velmi často je využívána pro různé typy bolestí hlavy, především migrény, tenzní cefaleu a cervikokraniální syndrom. Její výsledky jsou u těchto potíží výborné.
Velmi dobré zkušenosti mám s akupunkturou na léčení různých bronchitických afekcí, včetně stabilizace astmatu.
Prakticky bez selhání se daří pomáhat lidem se zánětlivými potížemi žaludku a dvanáctníku, ale i s ezofagitidou, refluxem apod. Tyto potíže mají téměř stoprocentně stresový podklad, tedy jsou funkční, a tím představují vhodnou indikaci k akupunktuře. Pomáhá i při řešení NSA gastropatií.
Dále používáme akupunkturu pro různé funkční potíže v oblasti malé pánve, u žen lze často dobře harmonizovat hormonální poruchy.
Z oblasti psychiky je akupunktura nejlepší při vegetativních dystoniích, běžných potížích se spánkem. U ostatních častých potíží (větší úzkosti, strach, deprese) je akupunktura většinou jen doplňkem k jiným způsobům terapie.
Hojně se užívá v odvykacích kúrách u tabakismu i jiných toxikomanií, při léčbě obezity.

 

Jsou indikace, kde akupunkturu vůbec nepoužijete?

Existuje seznam absolutních kontraindikací pro akupunkturu. Sem patří závažné krvácivé projevy (např. hemofilie), akutní horečnaté stavy, u kterých není stanovena diagnóza, indikovaný urgentní operační výkon, prudké bolestivé stavy nejasné etiologie, pro některé body těhotenství, organické psychózy, psychomotorický neklid, lokální kožní choroby, nespolupracující pacient.
Relativní kontraindikací jsou selhávání funkce parenchymatózních orgánů, kardiovaskulární a respirační selhání, těžší formy diabetes mellitus, gravidita a další.
V těchto případech můžeme obezřetně akupunkturu použít jako součást komplexní péče. Např. u gravidity je někdy akupunktura využívána při hyperemesis gravidarum, značně výhodná je při porodu. U krvácivých stavů mohu použít neinvazivní ovlivnění akupunkturních bodů, např. laserem.

 

Dá se akupunkturou vyvolat potrat?

Akupunkturní body s největšími účinky jsou v těhotenství kontraindikovány z obav z možného vyvolání potratu. Mám dobré zkušenosti s navozením opožděné menstruace, s úpravou pravidelnosti cyklu, takže si lze představit, že by v časném stadiu gravidity mohlo dojít k potratu. V literatuře o tom téměř nejsou zprávy. Naopak se s úspěchem akupunktura užívá při celém procesu IVF, tedy jak před přenesením, tak v prvních hodinách po přenesení embrya.

 

Pokud za vámi přijdu s problémem chronické únavy, stresu a různých chronických symptomů (opakované virózy, poruchy soustředění, tinnitus, vyčerpanost, deprese), které klasická medicína nejen neumí vyléčit, ale často ani neumí diagnostikovat, jak budete postupovat?

Uvedla jste několik diagnóz podle klasické medicíny, takže ty klasicky diagnostikovat i léčit umíme. Problémem je tinnitus, který je „medicínským křížem“ pro všechny zúčastněné. Pravdou je, že některé chronické či opakující se potíže pacientů jsou velmi vhodné pro řešení nekonvenčními postupy, celostní medicínou. Tam klasické postupy často selhávají. Nejlepším příkladem je chronický únavový syndrom, který je zlatou parketou pro nekonvenční medicínu. Zdůrazňuji, že pacient musí být řádně vyšetřen, abychom mohli použít tzv. nekonvenční postupy. V akupunktuře nám velmi pomáhají diagnostické techniky proměřování elektrických vlastností akupunkturních bodů, které velmi spolehlivě a rychle určí oblast, která má v případě únavy hlavní význam. Určí, zda je nutno cílit úsilí spíše na imunitu, parenchymatozní orgány, mízní systém nebo spíše na psychiku. Pomohou pak vybrat individuálně vhodné doplňky stravy, fytoterapeutické, homeopatické, detoxikační prostředky nebo orientačně i farmaka. Elektrické proměřování nám nahrazuje klasické postupy tradiční čínské medicíny, která se opírá o diagnostiku pulsu, jazyka, rozboru symptomů. Tyto postupy však u nás dobře ovládá jen menší počet lékařů.
Vynikajících výsledků dosahujeme také u opakovaných infekčních onemocnění, které sužují hlavně děti, ale také u dospělých. Cílem je vymanit pacienta z bludného kruhu opakované antibiotické terapie, posílit jeho imunitu a zabránit chronicitě.

 

Jiný příklad. Přijdu a řeknu, že chci organismus zharmonizovat — dostat do rovnováhy. Dokážete toto pomocí akupunktury? Ze kterého konce začnete?

Budu postupovat stejně, jak jsem uvedl v předchozí odpovědi. Anamnézou zjistím, zda máte nějaké potíže, zda se léčíte nebo jste se léčila. Pokud ne, tak mohu proměřit elektricky akupunkturní body a zjistit, zda přeci jen nejsou někde skryté problémy z hlediska akupunktury, zda nejsou některé tkáně, orgány ovlivněny toxickými zátěžemi, především z předchozích mikrobiálních infektů. V tomto případě doporučím některý z postupů nekonvenční medicíny k odstraňování těchto zátěží. Toto lze kontrolovat a dosáhne se lepší odolnosti organismu a tím i pocitu harmonie. Podle potřeby zvolím doplňující vyšetření např. laboratorní, mikrobiologické a podobně.

 

Máte zkušenost s léčbou psychiatrických nemocí – deprese, psychózy?

Těžší deprese musejí mít antidepresivní terapii, mírnější deprese a neurózy jsou vhodnými indikacemi pro postupy nekonvenční medicíny. Při hledání postupů jak co nejkomplexněji zvládat celkový stav pacienta jsem se seznámil s tzv. Bachovou květovou terapií — terapií esencemi z rostlin, vycházející z homeopatie, která je vynikající pro harmonizaci duše, odstraňování negativních stavů mysli. Všichni, kteří se v ambulancích léčby bolesti zabýváme léčbou chronicky nemocných víme, že dříve nebo později musíme téměř u každého chronicky nemocného řešit jeho psychiku a bez toho se nám léčba nemůže podařit. Zkušenosti s touto terapií ukazují, že se lze v mnoha případech vyhnout psychofarmakům s jejich bohatými vedlejšími účinky, což ocení jak lékař, tak především pacient.

 

Léčíte onkologicky nemocné? Jak se dívá akupunkturista na zhoubné nádory? Lze vaše přístupy kombinovat s chemo- či radioterapií?

Naše společnost reagovala na výzvu České onkologické společnosti zapojit se do Národního onkologického programu a naši lékaři jsou připraveni přispět do komplexní péče o onkologické pacienty. Naše zapojení bylo onkologickou společností přivítáno. Akupunkturou můžeme pomáhat řešit některé potíže doprovázející onemocnění nebo léčbu nádorů, zejména bolesti. Je jen škoda, že se zde akupunktura více nepoužívá, protože téměř nemá vedlejší účinky a může nemocným zlepšit kvalitu života. Za určitých podmínek ji lze kombinovat i s chemo- a radioterapií.

V jaké fázi je materiál týkající se implementace používání nekonvenčních medicínských metod do právního řádu ČR? Co od případných změn očekáváte a za jak důležitý tento krok považujete?

Několik let se skupina lékařů snaží o zakotvení nekonvenční medicíny v našem právním řádu. Na toto téma proběhly již desítky jednání, byly ustaveny a zase rušeny odborné komise. Stejná situace je i v EU. Máme nadnárodní sdružení lékařů nekonveční medicíny, které o toto usiluje na půdě Evropského parlamentu. Máme celosvětovou organizaci lékařských akupunkturistických společností, která také pracuje ve prospěch řádného zakotvení akupunktury do národních zdravotnických systémů. WHO velmi podporuje tradiční léčebné metody a ve svých metodikách doporučuje vládám všech zemí jejich výrazné využívání. U nás je situace složitá v důsledku rychlé rotace ministrů zdravotnictví, žádnému se nepodařilo předložit ucelený a přijatelný návrh nového zákona o péči o zdraví. My doufáme, že se nakonec nekonveční medicína stane normální součástí zdravotní péče i legislativně. Je to celosvětový trend.

Proč myslíte, že je akupunkturistická společnost v ČLS JEP akceptována, na rozdíl od homeopatů. Ohrožuje homeopatie medicínu založenou na důkazech více, nebo je důvodem větší diplomacie vašich členů?

Akupunktura je u nás zavedena jako metoda léčebně preventivní péče již od konce 60. let. Provozovala se tehdy hlavně v nemocnicích, takže se s ní a jejími efekty mohla seznámit řada kolegů. Běžně posílali své pacienty na ošetření akupunkturou s mnoha různými indikacemi. Takže mohu říci, že drtivá většina kolegů účinky akupunktury nezpochybňuje, zejména analgetické, a posílají své pacienty na akupunkturní ošetření.
Homeopatie to má u nás složitější, protože se o ní prakticky do sametové revoluce nevědělo. Sám jsem za celé studium medicíny od roku 1974 a potom v praxi až do revoluce ani jednou neslyšel slovo homeopatie.
My, Češi, dokážeme být, a národní historie to opakovaně dokazuje, papežštější než papež. Za socialismu u nás byla homeopatie zakázána jako nevědecká, zřejmě abychom se zavděčili našemu východnímu velkému bratru, kterého jsme ve všem poslouchali a kopírovali. Tam se ale běžně homeopatie provozovala, nikdy nebyla zakázána. Existovaly a existují tam stále lékárny, které se specializují na výrobu homeopatických přípravků. Osobně jsem viděl recepty na homeopatika u pacientů, kteří pracovně pobývali v SSSR a potom v Rusku. Sám jsem zpočátku také brzdil svůj zájem o homeopatii a nevěřil jsem tomu. Začal jsem ji studovat až poté, co jsem zjistil, že by mohla dobře doplňovat akupunkturu v některých účincích, které akupunktura nemá tak jednoznačné.
Homeopatika mají především dobré protizánětlivé působení — dokáží dát organismu impuls, aby si sám poradil s různými zánětlivými stavy, mají efekt i u některých hnisavých zánětů, mohou přinést další posun v léčbě alergií, harmonizují hormonální pochody a mohou příznivě ovlivnit negativní emoční stavy provázející akutní i chronické zdravotní potíže, různé strachy, úzkosti, mírné deprese, nespavost, vegetativní labilitu a podobně.
Obě tyto metody zpochybňují kolegové, kteří o nich mnoho neví a zejména si nikdy sami nevyzkoušeli jejich účinky. Ti, kteří již léta obě metody provozují, mají důkazů u svých pacientů tolik, že jsou pro ně nezpochybnitelné. Je zajímavé, že odpůrci vždy vycházejí jen z napadání teorií působení obou metod, ale tvrdošíjně se vyhýbají pohledu do chorobopisů a rozhovorům s pacienty, kteří měli pozitivní zkušenosti s některou z těchto metod. To považuji za největší chybu a pro mne nepochopitelné postupy. Je jednodušší dát si klapky na oči a zacpat si uši a tvrdit, že něco není, neexistuje, nefunguje. Opět historie nám dává podobný smutný příklad, jak někteří nevěřili člověku, který tvrdil, že Země je kulatá a točí se.

Stává se vám, že si z vás kolegové dělají legraci? Řeknou vám, že to je jen placebo?

Nemám tuto zkušenost, naopak kolegové mne v nemocnici žádali o akupunkturu na různých odděleních. Jako anesteziolog jsem se snažil zkoušet akupunkturu i na chirurgické JIP při pooperační analgezii, zvláště u starých nemocných, kteří někdy bývají po opiátech zmatení, a při extrakci zubů.
I nyní mi posílají pacienty do soukromé praxe a mimochodem mezi mými pacienty je i pěkná řada lékařů. Akupunktura někdy dokáže takzvaný vteřinový efekt. Zajímavé je, že se mi podařil u zdravotníků. Uvedu dva příklady: Kolega gynekolog, kterému jsem podával anestezii u gynekologických zákroků, měl od rána ischialgie, táhl za sebou končetinu. Před prvním zákrokem jsem ho přemluvil k napíchnutí jednoho bodu na uchu inzulinovou jehlou a po pár minutách bolest zcela odezněla. Kolegyni, se kterou jsem přednášel na lékařském semináři, tak rozbolel zub, že jen s velkým přemáháním dokončila přednášku, analgetika nezabrala. Po přednášce jsem ji vzal celou utrápenou do ordinace, napíchnul jsem bod zubu na uchu a v tom okamžiku urputná bolest přestala. Nechtěli jsme tomu oba věřit. Druhý den prodělala stomatologické ošetření bez bolesti.
O placebu lze obecně říci, že podle všech literárních zpráv je vcelku ceněným léčebným efektem a musí se s ním počítat téměř v každém způsobu léčby.

Pokud jste sám nemocný – jak se léčíte. Svěřil byste se do rukou konvenční medicíny?

Záleží na potížích. Jako každý lékař se neléčím rád a neukázněně spoustu potíží přecházím — dokud mne to nezlomí, tak ordinuji. Zpočátku se většinou snažím použít přírodní prostředky, ale pokud je to nezbytné, léčím se klasicky. Jistě však dávám přednost přírodním postupům – snažím se povzbudit svého vnitřního lékaře. V zimním období užívám preventivně některé homeopatické a fytoterapeutické přípravky vcelku pravidelně.

Absolvoval jste stáže na východě. Jaké poznání a zkušenosti jste si odtud přivezl?

Byl jsem na kurzu v nemocnici v Colombu na Sri Lance u prof. Antona Jayasuriy. Viděli jsme desítky až stovky pacientů, nemoci, které již u nás neznáme, akupunkturní postupy se však příliš nelišily od našich. Pro mne bylo zajímavé, že profesor patřil k předním světovým průkopníkům použití akupunktury u operací, provedl jich několik tisíc, měl jich řadu dokumentovaných na videu. Zde jsem zjistil, že česká akupunktura je na vynikající úrovni a celková úroveň zdravotnictví se ani srovnat nedá. Přeci jen patříme mezi nejbohatší země světa.
V roce 2010 jsem byl na kurzu akupunktury na Taiwanu. Opět mohu prohlásit, že jsem zde příliš jiného než u nás neviděl.