Rozhodnutí poskytovatele o informovaném souhlasu

MUDr. Ladislav Fildán, poskytovatel zdravotních služeb

Poskytovatel nevyžaduje písemný souhlas k těmto výkonům u dospělých:

  1. Akupunktura a přidružené techniky:
  2. Akupunkturní diagnostika -proměřování elektrických hodnot akupunkturních bodů
  3. Homeopatie
  4. Fytoterapie
  5. Dietoterapie
  6. Infúzní analgetická terapie, obstřiky anestetikem, aplikace injekčních farmak nitrosvalově, nitrožilně, podkožně
  7. Odběry krve, moče pro laboratorní vyšetření, stěry pro mikrobiologické vyšetření
  8. Autotrakční lehátko
  9. Bioptronová lampa

Písemný souhlas zákonného zástupce dětí do 18 let je vyžadován při aplikaci akupunktury a přidružených technik a výkonů pod bodem 6 a 7