Léčba bolesti

Po 2.světové válce si někteří lékaři především z oboru anesteziologie a resuscitace (ARO) začali všímat, že v nemocnicích mnoho pacientů trpí bolestí a že nakonec se sama bolest stává nemocí. Léčba bolestivých stavů nebyla nijak organizovaná, bolest pacientů byla podceňována a  nedostatečně léčena.

Poprvé v USA pak zřídili první ordinace léčby bolesti, kde se na základě týmové spolupráce lékařů především z oborů anesteziologie a resuscitace, rehabilitace, neurologie, ortopedie, psychiatrie a psychologie začali zabývat studiem a léčbou bolesti.
Tato oddělení jsou dnes i v naší republice v každé větší nemocnici a fakultní nemocnice mají zřízena centra léčby bolesti.  Mimo nemocnice existují ordinace léčby bolesti. K vyšetření a léčbě jsou sem odesíláni pacienti trpící bolestí, kterou obtížně zvládají lékaři oborů, kde se pacienti původně léčili.

K léčbě bolesti jsou vypracována schémata, různé technicky náročné postupy, užívá se farmakoterapie, infúzní terapie, u vybraných pacientů invazívní anesteziologické postupy (zavádění katétrů do páteřního kanálu k aplikaci léků tišících bolest), psychoterapie či rehabilitace.V naší ordinaci také bohatě využíváme léčebné postupy vycházející z přírodních principů — akupunkturu apod.