Ing. Eva Fildánová

Roku 1995 a 1996 kurz a praktická výuka léčby Bachovými esencemi pod vedením přední švýcarské terapeutky Dr. Elisabeth Roelli. Institut dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno. Od roku 1996 řada dalších kurzů Bachovy květové terapie a dalších systémů esencí, kurzy psychoterapie, dalších přírodních léčebných metod.

Esence využívané v praxi

  • Bach Original Flower Remedies (Anglie)
  • Hawaian Essencies (USA)
  • Bush Flower Essencies (Austrálie)
  • Living Tree Orchid Essencies
  • Indigo Essencies
  • Mamboya Flower Essencies

Je absolventkou školy SAIB Ing. Martina Mareka —  filozofie a dialektika duchovních učení

Motto školy SAIB

„Vstaň, překonej trápení: není vítězství, kterých by duch nedosáhl. Pokud neochabne jako tělo, co ho zahaluje.“
Dante