Seznam výkonů ordinace

Výkonům předchází lékařské vyšetření a prostudování dostupné zdravotnické dokumentace

1. Akupunktura a přidružené techniky

  • akupunktura — zavádění sterilních jednorázových jehel do akupunkturních bodů přes kůži
  • baňkování (aplikace skleněných baněk podtlakem na akupunkturní body na kůži)
  • moxování (prohřívání akupunkturních bodů mírným teplem)
  • injekční aplikace homeopatických komplexních preparátů nebo prostředků fyziologické regulační medicíny do akupunkturních bodů (MD injekce-GUNA terapie)
  • elektrická stimulace akupunkturních jehel (posílení efektu akupunktury velmi malým proudem stimuly s nízkou frekvencí)

2. Proměřování elektrických hodnot akupunkturních bodů

(neproniká se přes kůži)

3. Homeopatie

doporučení homeopatických léků

4. Bachova květová terapie

5. Fytoterapie

doporučení fytoterapeutik — potravních doplňků

6. Dietoterapie

doporučení dietních opatření

7. Analgetická terapie

Infúzní analgetická terapie, obstřiky anestetikem, aplikace injekčních farmak nitrosvalově, nitrožilně, podkožně

8. Odběry

Odběry krve, moči pro laboratorní vyšetření, stěry pro mikrobiologické vyšetření

9. Autotrakční lehátko

mírné napínání páteřních struktur vlastní vahou pacienta

10. Bioptronová lampa

aplikace polarizovaného světla na kůži

11. Hlubinná abreaktivní terapie