Úprava střevní dysbiózy

Narušené vztahy mezi skupinami bakterií střeva (tzv. dysbióza), přemnožení plísní a další vlivy způsobí zánět střevní sliznice. Dysbióza provází téměř všechny chronické zánětlivé potíže, alergie a řadu dalších nemocí. Bez její úpravy se léčba dlouhodobě nedaří. Problematika střev tvoří jednu ze stěžejních zájmových oblastí biologické celostní medicíny.

Úprava střevního prostředí se provádí pomocí přesně stanoveného postupu (tzv. řízené střevní symbiózy), obvykle ve spojení s individuálně stanovenou dietou. Diagnóza dysbiózy se opírá o EAV měření a o testování přístrojem Salvia (detoxikační medicína MUDr. J. Jonáše).

V poslední době se ukazuje, že mikrobiální flóra tlustého střeva je ohromně významná pro náš organizmus. Rovněž až poslední dobou se prokázalo, že ji tvoří 1200-1600 druhů bakterií, které jsme dříve ani neznali. Tato ohromná kolonie bakterií je vlastně velmi složitý systém jednak vzájemných vztahů mezi skupinami bakterií a jednak vztahů k organizmu. Zásadním způsobem se podílí na imunitě, ale ovliňuje např. i psychiku člověka. Tato kolonie bakterií se nazývá mikrobiota (nebo mikrobiom).