Elektroakupunktura dle Dr. Volla (EAV)

Principem metody EAV je zjišťování změn vodivosti desítek akupunkturních bodů zejména prstů rukou a nohou, ale lze proměřovat i body na ostatních částech těla. Body odpovídají konkrétním tkáním a systémům lidského těla. V zásadě je zjišťován stav zánětu nebo degenerace tkáně, orgánu či systému.

Normální hodnoty jsou na stupnici přístroje v rozmezí 50-65 dílků. Hodnoty nad 65 znamenají stav zánětu či dráždění, hodnoty pod 50 degeneraci orgánu, tkáně.

Pomocí testovacích ampulí vkládaných do měřícího okruhu přístroje můžeme poměrně přesně zjistit, co poruchy ve smyslu zánětu nebo degenerace způsobilo. Rozlišíme, zda původcem poruchy jsou viry, bakterie, plísně, paraziti nebo různé typy zátěží zevního a vnitřního prostředí – těžké kovy, amalgám, toxické chemické látky atd.

EAV se jeví jako velmi přínosná v diagnostice a léčbě různých zánětlivých stavů akutních i chronických, chronického únavového syndromu, alergií, plísňových onemocnění všech lokalizací, poruchy mikrobiálního osídlení střev. Lze diagnostikovat a poté i terapeuticky ovlivňovat do určité míry i degenerativní poruchy a další, mnohdy velmi závažné choroby.

Metodou EAV zjistíme také, které léky jsou vhodné pro léčbu potíží a které by byly bez efektu, nebo by dokonce pacientovi škodily. EAV je pomocná vyšetřovací a léčebná metoda, která  rozšiřuje možnosti vyšetření a léčby klasické medicíny.