Profil lékaře a sestry

MUDr. Ladislav Fildán

předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP

Vzdělání:

 • promoce v r.1980 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • atestace z anesteziologie a resuscitace 2. stupně 1988
 • specializace na léčbu bolesti
 • základní kurz akupunktury 1986
 • Oprávnění-Kredit II.stupně k provádění akupunktury ve všech indikacích od r. 1992
 • kurzy v akupunktuře v ČR a v zahraničí (Srí Lanka, Německo, Taiwan)
 • kurzy EAV pod vedením rakouských a německých lékařů
 • kurzy v detoxikační medicíně podle MUDr. Josefa Jonáše
 • homeopatické školy: francouzská, rakouská, anglická, holandsko-indická
 • kurzy homotoxikologie v Baden-Baden, Německo
 • kurzy v antroposofickém centru Goetheanum v Dornachu, Švýcarsko
 • stáže — Institut celostní medicíny MUDr. Josefa Jonáše, přední EAV pracoviště ČR a Německo
 • kurzy fyziologické regulační medicíny (Itálie, ČR)

Praxe:

 • 1980- 1984 — Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Novém Jičíně, sekundární lékař
 • 1992 — 2003 — Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Ivančicích, okr. Brno-venkov, zástupce primáře, vedoucí lékař rychlé zdravotnické pomoci, primář ARO, ambulance léčby bolesti a akupunktury v nemocnici Ivančice
 • 1992 – dosud — privátní ordinace biologické celostní medicíny a léčby bolesti v Brně

 

Odborné aktivity:

 • vědecký sekretář České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP 1997-2005
 • předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP od r. 2005
 • vědecký sekretář XVI., XX., XXII., XXIII. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovaciae cum participatione internationali
 • prezident Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae 2009, 2013, 2017
 • vědecký sekretář International Medical Symposium of Acupuncture and Related Techniques ICMART 2005, Praha
 • přednášky na světových kongresech akupunktury od r. 2005 dosud
 • školitel v základních kurzech akupunktury pro lékaře, přednášky na kongresech akupunktury, homeopatických kurzech, pro studenty farmacie,
 • přednášky pro veřejnost s různými zdravotními tématy

Marta Rybářová, sestra

V ordinaci působí od roku 2003 kam přišla z ARO Vojenské nemocnice Brno

Vzdělání

 • atestace z anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče