Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína (FRM) je inovativní přístup původem z Itálie, který v ČR se používá od roku 2010 a je založený na obnově fyziologického (přirozeného) stavu nemocného organizmu za pomoci biologicky aktivních molekul identických s těmi, které jsou přítomny v lidském těle a které kontrolují a řídí fyziologické funkce zdravého jedince.

Uvedené biologicky aktivní látky zprostředkovávají „správné instrukce“ různým buňkám v organizmu. Řadíme mezi ně neuropeptidy (komunikační molekuly v nervovém systému), hormony (komunikační molekuly v endokrinním systému), cytokiny (komunikační molekuly v imunitním systému). K cytokinům patří i růstové faktory, které jsou základní složkou tkání s regulujícím a stimulujícím účinkem.

Tyto látky se používají ve fyziologických koncentracích, tedy koncentracích, které se nacházejí v lidském organizmu. Koncentrace jsou velmi nízké v nano a pikogramech/ml tkáňových tekutin. Tento parametr učinil z fyziologické regulační medicíny efektivní medicínu velmi nízkých dávek, která však není provázena nežádoucími účinky.

Výše popsané látky jsou v přípravcích FRM doplněny tzv. transportními látkami (obvykle z rostlinné říše), které jsou schopny dopravit požadovanou látku na místo působení.

Každá nemoc je projevem a důsledkem změn v koncentracích komunikačních molekul v organizmu. Pomocí přípravků FRM se snažíme obnovit rovnováhu koncentrace komunikačních molekul a tím nastolit přirozenou rovnováhu v dané oblasti.

Přípravky jsou vyráběny v kapkách a granulích (peletách). Jejich dávkování a způsob užívání určí lékař. Důležité je, že se užívají nalačno 15 min. před nebo po jídle či pití, což je podobné jako u homeopatických léčiv.

Indikace

  • poruchy imunity — alergie, oslabení imunity
  • regulace funkcí všech systémů
  • harmonizace hormonální činnosti
  • harmonizace psychiky
  • protizánětlivý a protibolestivý efekt
  • detoxikace vmezeřeného vaziva a lymfatické tkáně