Pokyny pro pacienty

Projevili jste zájem o vyšetření metodou elektroakupunktury dle Dr. Volla – EAV a detoxikační medicíny podle MUDr. Josefa Jonáše. Každý pacient je vyšetřen oběma metodami při vstupním vyšetření i při kontrolách. Tím se spojí výhody obou vyšetření k přesnějšímu stanovení původu potíží a jejich nejvhodnější léčby.

Příprava na měření

Měření EAV se provádí v akupunkturních bodech prstů rukou a nohou. Měření přístrojem pro detoxikaci se provádí v jednom bodě na dlani. Můžete vynechat léky, které nejsou nezbytné, alespoň 2 týdny před měřením. To se týká především hypnotik a některých psychofarmak. Nesmíte vysadit léky na srdce, vysoký tlak, cukrovku, astma, antidepresiva, hormony, a další nezbytné léky. Léky na bolesti omezte na nejmenší účinnou dávku. Své léky i injekční prostředky doneste s sebou, nejméně 2 tabl. (dávky). V den vyšetření nepoužívejte krémy na ruce a nohy, může dojít ke zkreslení EAV vyšetření. Zanechte doma všechny kovové předměty, které nosíváte na těle, především šperky.

Přineste kopie nejdůležitějších lékařských zpráv a výsledků vyšetření!

Důležitá upozornění

Zdravotní pojišťovny nehradí naprostou většinu výkonů ordinace, pouze některé běžné lékařské úkony — např. odběry pro laboratorní vyšetření, hradí léky předepsané na recept, které jsou ze zdravotního pojištění hrazeny. Smlouvu máme pouze s Vojenskou zdravotní pojišťovnou VoZP a Oborovou pojišťovnou bank a pojišťoven OZP. Za běžné lékařské výkony — klasické lékařské vyšetření — vyšetření pohybového aparátu, břicha apod., odběry krve, obstřiky, aplikaci infúzí, injekcí, elektroterapii zdravotním pojišťovnám neúčtujeme žádné platby. Platba za výkony je přímá v hotovosti, ceny jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku.

(1)

Na vyšetření EAV a přístrojem pro detoxikaci navazuje úzce komplex metod užívaných v ordinaci biologické medicíny: akupunktura a její přidružené techniky (baňky, elektrická stimulace akupunkturních jehel, aplikace homeopatických injekčních prostředků do akupunkturních bodů), prostředky pro detoxikaci, homeopatie, Bachova květová terapie, doporučení vhodných podpůrných doplňků z široké nabídky a další. Ovlivnění psychických potíží, poruchy chování provádíme zejména Bachovou květovou terapií nebo homeopatií.

Všechny uvedené metody nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Na vstupní vyšetření obvykle přímo navazují některé výše uvedené metody a pacient je vybaven pro první fáze terapie těmi léčebnými a podpůrnými prostředky, které jsou v ordinaci k dispozici. Pro ostatní obdržíte lékařský recept nebo objednávku pro lékárnu.

V ordinaci lze dále zakoupit řadu osvědčených podpůrných prostředků doplňujících terapii a některé zdravotní publikace.

Zrušení Vašeho termínu ze závažných důvodů ze strany lékaře Vám bude včas oznámeno písemně nebo telefonicky. Navrhneme Vám nejbližší možné termíny, ze kterých si vyberete nejvhodnější.

(2)

Ordinaci navštěvují především pacienti s chronickými potížemi, jejichž vyšetření i terapie může být mnohdy časově náročnější, než kolik bylo původně předpokládáno. Rovněž přednostně jsou ošetřeny akutní stavy, zejména u dětí. Počítejte proto, prosím, s možností i delšího zdržení. Každému je však věnován potřebný čas na vyšetření a stanovení léčebného plánu bez ohledu na vymezenou ordinační dobu.

(3)

Telefonické dotazy a kontroly vyřizuje lékař v době od 12-13 hodin. Pouze v akutních naléhavých případech lze vyžádat konzultaci s lékařem v průběhu celé ordinační doby. Toto opatření je nutné pro značný počet telefonických dotazů, čímž dochází k neustálému přerušování práce.